กฎแห่งกรรม ความจริงของชีวิตที่ต้องศึกษา

   หนังสือธรรมะ > กฎแห่งกรรม

กฎแห่งกรรม ความจริงของชีวิตที่ต้องศึกษา

คำบรรยาย : มนุษย์เราสนใจเรื่องลี้ลับแต่ไม่ได้เชื่อทั้งหมดทุกเรื่องที่ตนสนใจ เพราะเรื่องเหล่านั้นไม่ง่ายนักที่จะเห็นด้วยสายตาตนเอง แต่ทว่ามนุษย์กลับเชื่อเรื่องที่เห็นประจักษ์แก่สายตาในปัจจุบัน
จำนวนหน้า : 64
หมวดหมู่ : กฎแห่งกรรม
Download : 754 ครั้ง
Tags : กฎแห่งกรรม, สมาธิ, บุญ, บาป
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ