คัมภีร์กู้วิกฤตชาติ

   หนังสือธรรมะ > ธรรมประยุกต์

คัมภีร์กู้วิกฤตชาติ

ผู้แต่ง : พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คำบรรยาย : ปัญหาวิกฤติต่างๆ เกิดจากน้ำมือคนไทย คือ ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ในบ้านเมืองขาดความละอายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาป ขาดความรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
จำนวนหน้า : 263
สำนักพิมพ์ : บริษัท กราฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง จำกัด
ปีที่พิมพ์ : 2
หมวดหมู่ : ธรรมประยุกต์
ชม : 1602 ครั้ง
Download : 375 ครั้ง
Tags : พุทธวิธี,ทิศ6,กัลยาณมิตร,สิงคาลกสูตร
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ