พระคุณแม่ เล่ม 3

   หนังสือธรรมะ > พระธรรมเทศนา คำสอน

พระคุณแม่ เล่ม 3

ผู้แต่ง : พระภาวนาวิริยะคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คำบรรยาย : "ธรรมชาติของมนุษย์ บุตรย่อมเป็นสุดที่รักของมารดา เป็นผู้นำภาระอันหนักยิ่งสิ่งแรกมาให้ผู้เป็นแม่ ฉะนั้นเมื่อภาระของแม่ที่มีต่อลูกหนักเพียงใด ลูกก็ควรสนองคุณตอบแทนด้วยการรับภาระต่อแม่ผู้ให้กำเนิดเพียงนั้น"
จำนวนหน้า : 24
ปีที่พิมพ์ : 2531
หมวดหมู่ : พระธรรมเทศนา คำสอน
ชม : 1066 ครั้ง
Download : 188 ครั้ง
Tags : พระคุณแแม่, กลอนบอกรักแม่, บอกรักแม่, Ebook
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ