พุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

   หนังสือธรรมะ > ประวัติบุคคล > พุทธประวัติ

พุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

คำบรรยาย : เมี่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ปรารถนาที่จะตรัสรด้วยพระองค์เองและสั่งสอนสัตว์โลกให้บรรลุธรรมตามจึงตั้งใจสร้างบารมีโดยการสละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต นับครั้งไม่ถ้วน นานถึง ๒๐ อสงไขยแสนมหากัป จนบารมเต็มเปี่ยมจึงไปเกิดเป็นผู้ปกครองสวรรคชั้นดุสิตชื่อ “ท้าวสันดุสิต” เมี่อถึงเวลาอันควร เทวดาและพรหมทั้งปวงได้ทูลอัญเชิญให้มาเกิดในโลกมนุษย์
จำนวนหน้า : 125
สำนักพิมพ์ : บริษัท เอส.เอ็ม.เค.พริ้นติ้ง จำกัด
ปีที่พิมพ์ : 2551
หมวดหมู่ : พุทธประวัติ
Download : 5791 ครั้ง
Tags : พุทธประวัติ, พระพุทธเจ้า, พุทธ, E-book
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ