ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม 1

   หนังสือธรรมะ > พระธรรมเทศนา คำสอน

ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม 1

คำบรรยาย : ร่าเริง บันเทิงใจด้วยสมโมทนียกถา เล่ม 1 จัดพิมพ์ครั้งแรก 10,000 เล่ม ออกเผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ได้จัดถวายพระสังฆาธิการ และพระภิกษุในโครงการสัมมานาพระกัลยาณมิตร หลักสูตรการเผยแผ่อย่างเป็นระบบ ณ วัดพระธรรมกาย และจัดมอบให้พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ที่ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะ
จำนวนหน้า : 146
หมวดหมู่ : พระธรรมเทศนา คำสอน
Download : 3001 ครั้ง
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ