หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ศีล-วินัย

   หนังสือธรรมะ > พระธรรมเทศนา คำสอน > หลวงพ่อตอบปัญหา

หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ศีล-วินัย

ผู้แต่ง : พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คำบรรยาย : ศีลไม่ว่าข้อใดถ้าผิดเป็นประจำ ก็ยากที่จะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้แม้ผิดเพียงข้อเดียวเป็นประจำ เช่นฆ่าสัตว์ทุกวัน
ก็ไม่มีทางเข้าถึงพระธรรมกายได้
จำนวนหน้า : 78
หมวดหมู่ : หลวงพ่อตอบปัญหา
ชม : 2215 ครั้ง
Download : 998 ครั้ง
Tags : ศีล,พระวินัย,พระธรรมคำสอน,โอวาท,พระภาวนาวิริยคุณ
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ