แด่คุณครูด้วยดวงใจ

   หนังสือธรรมะ > พระธรรมเทศนา คำสอน

แด่คุณครูด้วยดวงใจ

ผู้แต่ง : พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คำบรรยาย : พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงจัดหมวดธรรมอันเป็นคุณสมบัติของครูไว้โดยเฉพาะ มีทั้งหมด 7 ประการ ผู้ที่สามารถทรงคุณสมบัติเหล่านี้ได้ทั้งหมด จำเป็นต้องมีคุณธรรมพื้นฐาน 3 ประการ คือ ปัญญา บริสุทธิ์ กรุณา
จำนวนหน้า : 10
หมวดหมู่ : พระธรรมเทศนา คำสอน
ชม : 2145 ครั้ง
Download : 245 ครั้ง
Tags : พระธรรมเทศนา,โอวาท,ปิโย,ภาวนีโย,วัตตา
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ