แด่นักสร้างบารมี 2

   หนังสือธรรมะ > พระธรรมเทศนา คำสอน

แด่นักสร้างบารมี 2

ผู้แต่ง : พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คำบรรยาย : กัลยาณมิตรนั้น เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยทีเดียวเพราะการจะประคับประคองนาวาชีวิต ให้อย่ในเส้นทางของการสร้างบารมี ให้ก้าวหน้าไปตลอดรอดฝั่งไม่หลงทิศหลงทาง หรืออับปางเสียกลางคันนั้น จะต้อง
อาศัยท่านผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางการประพฤติปฏิบัติ คอยชี้แนะหนทางให้
จำนวนหน้า : 131
หมวดหมู่ : พระธรรมเทศนา คำสอน
ชม : 1173 ครั้ง
Download : 219 ครั้ง
Tags : พระธรรมเทศนา,โอวาท,พระภาวนาวิริยคุณ
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ