Case Study ที่ทุกคนต้องรู้ เล่มที่ 1

   หนังสือธรรมะ > กฎแห่งกรรม > Case Study

Case Study ที่ทุกคนต้องรู้ เล่มที่ 1

ผู้แต่ง : เรียบเรียงจากคำสอน พระเทพญาณมหามุนี วิ. (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
คำบรรยาย : เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเล่าถึงชีวิตหลังความตาย กฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ที่ได้รวบรวมมาจากครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติสมาธิวิชชาธรรมกาย แล้วมาพ้องตรงกันกับเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสมัยพุทธกาล เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้รู้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ให้มีกำลังใจในการสร้างความดี ให้รู้ถึงที่ไปหลังความตาย และให้เข้าใจว่าผู้ที่ละโลกไปแล้วต้องการบุญ
จำนวนหน้า : 34
สำนักพิมพ์ : -
ปีที่พิมพ์ : 2548
หมวดหมู่ : Case Study
ชม : 1872 ครั้ง
Download : 863 ครั้ง
Tags : กฎแห่งกรรม ตายแล้วไปไหน
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ