DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

   หนังสือธรรมะ > หนังสือประกอบการเรียน DOU > DF การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

ผู้แต่ง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
คำบรรยาย : การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้ให้ผู้ศึกษาถึงเนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และหลักธรรมในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร หลักการเบื้องต้น บทบาทหน้าที่
จำนวนหน้า : 140
ปีที่พิมพ์ : 2548
หมวดหมู่ : DF การทำหน้าที่กัลยาณมิตร
ชม : 2403 ครั้ง
Download : 820 ครั้ง
Tags : กัลยาณมิตร, หลักธรรม, การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ