GL 203 กฎแห่งกรรม

   หนังสือธรรมะ > หนังสือประกอบการเรียน DOU > GL เป้าหมายชีวิต

GL 203 กฎแห่งกรรม

ผู้แต่ง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
คำบรรยาย : วิชากฎแห่งกรรม มุ่งให้นักศึกษามีความรุ้และคามเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมในฐานะเป็นหลักคำสอนสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นหลักเกณฑ์ เป็นแม่บทกำหนดทิศทางการดำเนินชีวิต
จำนวนหน้า : 214
ปีที่พิมพ์ : 2549
หมวดหมู่ : GL เป้าหมายชีวิต
ชม : 3467 ครั้ง
Download : 1449 ครั้ง
Tags : กฎแห่งกรรม, คำสอน, พระพุทธศาสนา, การดำเนินชีวิต
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ