การบรรพชาอุปสมบท

   หนังสือธรรมะ > พระธรรมเทศนา คำสอน

การบรรพชาอุปสมบท

ผู้แต่ง : พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คำบรรยาย : พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบความสุขที่แท้จริงแล้ว ตั้งแต่เมื่อ 2500กว่าปี ก่อนโน้น และได้ทรงอธิบายลักษณะของความสุขไว้ว่า ความสุขแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1.ความสุขที่ต้องอิงวัตถุ 2.ความสุขทางธรรม
จำนวนหน้า : 34
หมวดหมู่ : พระธรรมเทศนา คำสอน
ชม : 1803 ครั้ง
Download : 229 ครั้ง
Tags : บรรพชา,อุปสมบท
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ