คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่ม 3 (ศีลธรรมรุ่งเรือง...สังคมร่มเย็น)

   หนังสือธรรมะ > > คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่

คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่ม 3 (ศีลธรรมรุ่งเรือง...สังคมร่มเย็น)

ผู้แต่ง : พระเทพญาณมหามุนี วิ. (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
คำบรรยาย : แม้โลกจะมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่ที่รุดหน้ากว้างไกลเพียงใด แต่กระแสค่านิยมและแนวคิดที่เบี่ยงเบนผิดไป ทำให้ผู้คนเหินห่างจากศีลธรรมอันดีงาม ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติ

ไม่ว่าสมัยใด สังคมจะร่มเย็นเป็นสุขได้ ผู้คนในสังคมจะต้องมีศีลธรรมเป็นหลักปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตจิตใจ

ถ้อยคำสั้นๆ ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่เมตตากล่าวไว้ในวาระโอกาสต่างๆ ซึ่งได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ทำให้เราได้ตระหนักว่า หากเราปรารถนาให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขจะต้องปลูกศีลธรรมเข้าไปในใจของผู้คนในสังคม ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงผู้ใหญ่ ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน จนถึงสังคมทั้งมวล และพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ จะต้องมีการบวช เพราะเราจะมีทั้งเนื้อนาบุญและผู้สืบทอดคำสอนพระพุทธศาสนา ที่ทำให้โลกนี้ร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงและยาวนาน

เมื่อใดชาวโลกกลับคืนสู่ครรลองคลองธรรม สังคมจะกลับคืนสู่ความสงบร่มเย็นอย่างแน่นอน
จำนวนหน้า : 288
สำนักพิมพ์ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่
ชม : 1076 ครั้ง
Download : 255 ครั้ง
Tags : คุณครูไม่ใหญ่
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ