ชาดก เรื่องโปรด The Favorite Jatakas

   หนังสือธรรมะ > ธรรมประยุกต์

ชาดก เรื่องโปรด The Favorite Jatakas

ผู้แต่ง : สิริปุณฺโณ
คำบรรยาย : นิทานชาดกทั้งสี่เรื่อง มีท้องนิทานที่เปน็ ไปในแนวทางเดียวกัน
แม้จะอยู่ต่างหมวดต่างนิบาต เหตุที่ทรงปรารภที่ต่างกัน หรือ
แม้แต่ผลการฟังธรรมจะแตกต่างกันเป็นวิธีการเรียนแบบ
วิเคราะห์ เชื่อมโยง เพื่อช่วยในการจดจำเรื่องราวและสาระต่างๆได้ดี
ยิ่งขึ้น
พระโพธิสัตว์ ลูกนางยักษิณี นักสะกดรอยเท้า (ปทกุสลมาณวชาดก)
ม้าบินพูดได้ (วลาหกัสสชาดก) ทั้งสองเรื่องมียักษิณีปรากฏอยู่ใน
ท้องเรื่องส่วนเรื่องอื่น ๆ ก็ออกจะอภินิหารอยู่มากสำหรับยุคนี้
พญานกพูดได้(ฆตาสนชาดก), ช้างแสนรู้เหาะได้ (ทุมเมธชาดก)
จำนวนหน้า : 130
สำนักพิมพ์ : บ.พิมพ์ดี
หมวดหมู่ : ธรรมประยุกต์
ชม : 1711 ครั้ง
Download : 378 ครั้ง
Tags : ชาดก
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ