ที่นี่มีคำตอบ เล่ม 3

   หนังสือธรรมะ > กฎแห่งกรรม > Case Study

ที่นี่มีคำตอบ เล่ม 3

ผู้แต่ง : พระเทพญาณมหามุนี
คำบรรยาย : โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา มี
วัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ มุ่งหวังให้เป็น
รายการศึกษาธรรมะทางไกลผ่านสื่อ
ดาวเทียม เพื่อเป็นธรรมทาน และมุ่ง
ปลูกฝังประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และ
ทุกระดับการศึกษาให้มีสัมมาทิฏฐิ มีความ
ตระหนักและเชื่อในผลของบุญและบาป
ตลอดจนมีความเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรม
จำนวนหน้า : 348
สำนักพิมพ์ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จำกัด
ปีที่พิมพ์ : 2551
หมวดหมู่ : Case Study
ชม : 2567 ครั้ง
Download : 652 ครั้ง
Tags : กฎแห่งกรรม,นรก,สวรรค์,บุญ,บาป
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ