บาลีไวยกรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ

   หนังสือธรรมะ > หนังสือเรียน > บาลี > ตำราเรียนบาลี ปธ.1

บาลีไวยกรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ

คำบรรยาย : วิธีแสดงไวยากรณ์ของตันติภาษา [ภาชภาษาแบบแผน] นั้นนักปราชญฺทัืงหลายได้จัดไว้เป็นหมวดหมู่ละม้ายคล้ายคลึงกัน
จำนวนหน้า : 28
หมวดหมู่ : ตำราเรียนบาลี ปธ.1
Download : 2063 ครั้ง
Tags : ไวยากรณ์, บาลี, ภาษา
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ