ผู้พิทักษ์ห้องนอน

   หนังสือธรรมะ > ธรรมะกับการศึกษา > นิทานชุด 5 ห้องชีวิต

ผู้พิทักษ์ห้องนอน

ผู้แต่ง : we-media
คำบรรยาย : นิทานเรื่อง "ผู้พิทักษ์ห้องนอน" เป็นเรื่องของการทำความดีผ่านห้องนอน ซึ่งปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสมาธิ อันเป็นองค์ธรรมในมรรคมีองค์ 8 โดยมีสาระหลักคือ การคิดดี พูดดี ทำดี ไม่เกิดอารมณ์ร้อนตามสิ่งยั่วยุ ทำจิตใจให้สงบก่อนเข้านอนและตอนตื่นนอนด้วยการปฏิบัติธรรม รู้จักการดูแลห้องนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
จำนวนหน้า : 22
หมวดหมู่ : นิทานชุด 5 ห้องชีวิต
ชม : 3915 ครั้ง
Download : 2022 ครั้ง
Tags : ห้าห้องชีวิต
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ