ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

   หนังสือธรรมะ > พระธรรมเทศนา คำสอน

ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

ผู้แต่ง : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)
คำบรรยาย : พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงขณะนี้ได้ ก็เพราะได้รับการสืบทอดด้วยความทุ่มเทชีวิต สละกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิดและสติปัญญาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเถรานุเถระทั้งหลาย
จำนวนหน้า : 56
สำนักพิมพ์ : ห.จ.ก. เอส.พี.เค เปเปอร์ แอนด์ ฟอร์ม
ปีที่พิมพ์ : 2545
หมวดหมู่ : พระธรรมเทศนา คำสอน
ชม : 1468 ครั้ง
Download : 244 ครั้ง
Tags : ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา, พุทธบริษัท ๔
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ