สวดมนต์ ฉบับธรรมทายาท

   หนังสือธรรมะ > พระธรรมเทศนา คำสอน > หนังสือสวดมนต์

สวดมนต์ ฉบับธรรมทายาท

ผู้แต่ง : วัดพระธรรมกาย
คำบรรยาย : อสชฺฌายมลา มนฺตา อนุฏฺฐานมลา ฆรา
มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ ปมาโท รกฺขโต มลํ ฯ
"มนต์ทั้งหลาย มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน
เรือน มีความไม่หมั่นเป็นมลทิน
ความเกียจคร้าน เป็นมลทินของผิวพรรณ
ความประมาท เป็นมลทินของผู้รักษา"
พุทธพจน์
จำนวนหน้า : 41
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : หนังสือสวดมนต์
ชม : 4898 ครั้ง
Download : 2361 ครั้ง
Tags : สวดมนต์ หนังสือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ