สวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย

   หนังสือธรรมะ > พระธรรมเทศนา คำสอน > หนังสือสวดมนต์

สวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย

ผู้แต่ง : กองวิชาการ 01 วัดพระธรรมกาย
คำบรรยาย : การสวดมนต์อยู่เป็นนิตย์จิตผ่องใส เพราะการสวดมนต์เป็นกุศโลบายในการเจริญพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ กองวิชาการ วัดพระธรรมกายจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ "สวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย" ขึ้นเป็นรูปเล่มที่กระทัดรัดเหมาะต่อการนำติดตัวไปตามสถานที่ต่างๆได้โดยสะดวก
จำนวนหน้า : 319
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : หนังสือสวดมนต์
ชม : 42745 ครั้ง
Download : 37139 ครั้ง
Tags : สวดมนต์ หนังสือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ