แด่นักสร้างบารมี 1

   หนังสือธรรมะ > พระธรรมเทศนา คำสอน

แด่นักสร้างบารมี 1

ผู้แต่ง : พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คำบรรยาย : กัลยาณมิตรนั้น เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยทีเดียวเพราะการจะประคับประคองนาวาชีวิต ให้อย่ในเส้นทางของการสร้างบารมี ให้ก้าวหน้าไปตลอดรอดฝั่งไม่หลงทิศหลงทาง หรืออับปางเสียกลางคันนั้น จะต้องอาศัยท่านผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจที่ถูก
ต้องในแนวทางการประพฤติปฏิบัติ
จำนวนหน้า : 17
หมวดหมู่ : พระธรรมเทศนา คำสอน
ชม : 1626 ครั้ง
Download : 264 ครั้ง
Tags : สร้างบารมี,โอวาท,พระภาวนาวิริยคุณ,เผด็จ ทัตตชีโว
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ