Case Study กฎแห่งกรรม เล่มที่ 3

   หนังสือธรรมะ > กฎแห่งกรรม > Case Study

Case Study กฎแห่งกรรม เล่มที่ 3

ผู้แต่ง : พระเทพญาณมหามุนี วิ. (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
คำบรรยาย : เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเล่าถึงชีวิตหลังความตาย กฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ที่ได้รวบรวมมาจากครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติสมาธิวิชชาธรรมกาย แล้วมาพ้องตรงกันกับเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสมัยพุทธกาล เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้รู้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ให้มีกำลังใจในการสร้างความดี ให้รู้ถึงที่ไปหลังความตาย และให้เข้าใจว่าผู้ที่ละโลกไปแล้วต้องการบุญ
จำนวนหน้า : 49
สำนักพิมพ์ : บริษัท ฟองทองอินเตอร์ไพรซ์ จำกัด
ปีที่พิมพ์ : 2547
หมวดหมู่ : Case Study
ชม : 2166 ครั้ง
Download : 651 ครั้ง
Tags : กฎแห่งกรรม Case Study ตายแล้วไปไหน
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ