คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่

   หนังสือธรรมะ >

Dhamma TIME เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
นิตยสารธรรมะสอนใจ รวบรวมข่าวสารงานบุญทั้งในและต่างประเทศ ผลการปฏิบัติธรรมที่จะเป็นกำลังใจให้คุณประพฤติปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนาซึ่งจะทำให้ชีวิตของคุณเดินอยู่ในเส้นทาง แห่งความสุขได้อย่างแท้จริง..
อ่าน 1289 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 21 พ.ค. 2559
คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ กับ DMC Cartoon เล่ม 1
เด็กทุกคนเปรียบเสมือนผ้าขาว สุดแต่ผู้ใหญ่จะแต่งแต้มสีใดลงในใจ ที่ใสบริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันที่ต้องการการ ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง ด้วยเหตุที่ต้องอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยสื่อต่างๆ ที่ ยั่วยุมอมเมาเด็กและเยาวชนให้ลุ่มหลงในวัตถุนิยม และสิ่งที่ไร้สาระหาแก่นสาร มิได้ อีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะประพฤติตนผิดทำนองคลองธรรม จึงต้องมีสื่อ สีขาวที่จะมาช่วยดึงรั้ง และชี้แนวทางที่ถูกต้องให้ “คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ กับ DMC Cartoon” เป็นหนังสือที่รวบรวม “วรรคธรรม” ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) หรือคุณครูไม่ใหญ่ เป็นหนังสือธรรมะที่กล่าวถึงแบบแผนการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม ที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนได้หันมา ทบทวนตนเอง เกิดความตื่นตัวที่จะละชั่ว ทำความดี และทำจิตให้ผ่องใส จึงเป็นสื่อสีขาวตัวจริง เหมาะสมที่จะมอบให้กับเด็กดีวีสตาร์และเยาวชนทั้ง หลายได้เรียนรู้และศึกษาความจริงของชีวิต
อ่าน 1523 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2558
สร้างเมื่อ 10 ธ.ค. 2558
คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่ม 5 (ศิลปะแห่งสมาธิ)
สมาธิ คือ สิ่งสำคัญของชีวิต เพราะการดำเนินชีวิตด้วยสติ เป็นชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นสุข ทำอย่างไร ครรลองวิถีชีวิตของเรา ที่มีทั้งกิจวัตรกิจกรรม และภารกิจการงานในแต่ละวัน จึงจะมีสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตลอดเวลา “ศิลปะแห่งสมาธิ” เป็นการรวบรวมถ้อยคำสั้นๆอันทรงคุณค่า ที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้เมตตาสั่งสอน แนะนำ การปฏิบัติธรรม ในวาระโอกาสต่างๆ ซึ่งท่านได้แนะนำทั้งหลักการวิธีการ เคล็ดวิธี และให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรม ถ้าเรารู้จักสมาธิ และปฏิบัติสมาธิอย่างถูกวิธีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ชีวิตของเราจะสมบูรณ์ งดงามและมีคุณค่าอย่างแท้จริง
อ่าน 1281 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2558
สร้างเมื่อ 29 ก.ย. 2558
คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่ม 4 (สมาธิ...ลมหายใจของชีวิต)
“วรรคธรรม” ในแต่ละหน้าของหนังสือเล่มนี้แม้เป็นถ้อยคำสั้นๆ ง่ายๆแต่เนื้อหาหาใจความเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความปรารถนาดีต่อชาวโลกทุกคนอย่างยิ่ง วรรคธรรมเหล่านี้มาจากโอวาทหรือคำสอนของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่กล่าวไว้ในวาระโอกาสต่างๆ กัน โดยคณะผ้จัดทำได้รวบรวมมาเฉพาะเนื้อหาในเรื่องการปฏิบัติธรรมเท่านั้น หากใครได้เปิดอ่านหนังสือ “สมาธิ...ลมหายใจของชีวิต”เล่มนี้ จะเป็นหน้าไหนก็ตาม จะเห็นคุณค่าของชีวิต คุณค่าของเวลา และคุณค่าของสมาธิอย่างแจ่มชัด พร้อมกับได้สัมผัสถึงความรักและความปรารถนาดีของเจ้าของถ้อยคำนั้นด้วยเสมอ วรรคธรรมเหล่านี้จึงเป็นถ้อยเพชรคำพลอยที่มีค่ายิ่ง หากนำมาประดับประดาตกแต่งชีวิตด้วยการปฏิบัติตามคำสอนอย่างจริงจัง วรรคธรรมเหล่านี้ก็จะกลายเป็นยิ่งกว่าเพชรพลอย เพราะทำให้ชีวิตงดงามและมีคุณค่าอย่างแท้จริง
อ่าน 1204 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2558
สร้างเมื่อ 29 ก.ย. 2558
คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่ม 3 (ศีลธรรมรุ่งเรือง...สังคมร่มเย็น)
แม้โลกจะมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่ที่รุดหน้ากว้างไกลเพียงใด แต่กระแสค่านิยมและแนวคิดที่เบี่ยงเบนผิดไป ทำให้ผู้คนเหินห่างจากศีลธรรมอันดีงาม ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติ ไม่ว่าสมัยใด สังคมจะร่มเย็นเป็นสุขได้ ผู้คนในสังคมจะต้องมีศีลธรรมเป็นหลักปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตจิตใจ ถ้อยคำสั้นๆ ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่เมตตากล่าวไว้ในวาระโอกาสต่างๆ ซึ่งได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ทำให้เราได้ตระหนักว่า หากเราปรารถนาให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขจะต้องปลูกศีลธรรมเข้าไปในใจของผู้คนในสังคม ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงผู้ใหญ่ ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน จนถึงสังคมทั้งมวล และพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ จะต้องมีการบวช เพราะเราจะมีทั้งเนื้อนาบุญและผู้สืบทอดคำสอนพระพุทธศาสนา ที่ทำให้โลกนี้ร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงและยาวนาน เมื่อใดชาวโลกกลับคืนสู่ครรลองคลองธรรม สังคมจะกลับคืนสู่ความสงบร่มเย็นอย่างแน่นอน
อ่าน 1077 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2558
สร้างเมื่อ 29 ก.ย. 2558
คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่ม 2 (เกิดมาสร้างบารมี)
ชีวิตของเราเกิดมามีหน้าที่และมีเป้าหมาย สำหรับผู้มีความเชื่อและเข้าใจในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร คำว่า “เกิดมาสร้างบารมี” เป็นถ้อยคำที่ตอบโจทย์ชีวิตในระดับลึกอย่างชัดเจน ถ้อยคำที่ตอกย้ำ พร่ำสอน ซ้ำๆ บ่อยๆ ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)ในวาระโอกาสต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างบารมี ที่นำมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ เป็นคำพูดที่ทรงพลังเพราะมาจากใจที่บริสุทธิ์ของผู้รู้ และมีความรักปรารถนาดีต่อชาวโลกอย่างแท้จริง ยิ่ง ได้ฟังหรือได้อ่านถอยคำเหล่านั้นซ้ำๆ จะตอกย้ำความเข้าใจชัดยิ่งขึ้นว่า “เราเกิดมาสร้างบารมี เพราะโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ เป็นโลกแห่งการสร้างบารมี” เราจะทำชีวิตนี้ให้มีคุณค่าสูงสุดด้วยการสร้างบารมีอย่างแท้จริง
อ่าน 1156 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2558
สร้างเมื่อ 29 ก.ย. 2558
คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่ม 1 (บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง)
ชีวิตจะประสบความสุขความสำเร็จได้ สิ่งที่อยู่เบื้องหลัง คือ บุญบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ถ้อยคำสั้นๆ แต่ทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ตอกย้ำพร่ำสอนให้เรารู้จักบุญและเห็นคุณค่าของบุญ ที่ท่านได้กล่าวในวาระโอกาสต่างๆ ซึ่งนำมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ถ้อยคำเหล่านี้ มาจากใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา เป็นถ้อยคำที่ทรงพลังช่วยปลุกจิตสำนึกให้เรารักบุญ ปรารถนาในการสั่งสมบุญอยู่เป็นนิตย์และไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตถ้าโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มีบุญมากเพราะสั่งสมบุญอยู่ตลอดเวลา ในไม่ช้าโลกของเราก็จะเต็มไปด้วยความสุขอย่างแน่นอน
อ่าน 5582 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2558
สร้างเมื่อ 29 ก.ย. 2558
Bookmark and Share  
   ค้นหา หนังสือธรรมะ    

หมวดหมู่