ธรรมประยุกต์

   หนังสือธรรมะ >

หมวดหมู่ย่อย
      - ทันโลกทันธรรม
      - ข้อคิดรอบตัว
ชาดก เรื่องโปรด The Favorite Jatakas
นิทานชาดกทั้งสี่เรื่อง มีท้องนิทานที่เปน็ ไปในแนวทางเดียวกัน แม้จะอยู่ต่างหมวดต่างนิบาต เหตุที่ทรงปรารภที่ต่างกัน หรือ แม้แต่ผลการฟังธรรมจะแตกต่างกันเป็นวิธีการเรียนแบบ วิเคราะห์ เชื่อมโยง เพื่อช่วยในการจดจำเรื่องราวและสาระต่างๆได้ดี ยิ่งขึ้น พระโพธิสัตว์ ลูกนางยักษิณี นักสะกดรอยเท้า (ปทกุสลมาณวชาดก) ม้าบินพูดได้ (วลาหกัสสชาดก) ทั้งสองเรื่องมียักษิณีปรากฏอยู่ใน ท้องเรื่องส่วนเรื่องอื่น ๆ ก็ออกจะอภินิหารอยู่มากสำหรับยุคนี้ พญานกพูดได้(ฆตาสนชาดก), ช้างแสนรู้เหาะได้ (ทุมเมธชาดก)
อ่าน 2314 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 31 ต.ค. 2559
ทายาทเศรษฐี Millionaire Heirs (ฉบับ ๒ ภาษา)
ตั้งใจให้เป็นตอนต่อจากหนังสือ” เล่าเรื่องเศรษฐี ” การสร้างฐานะของตนเองเพื่อเป็นเศรษฐี ที่ว่ายากแล้ว แต่ถ้าสอนลูกผู้เป็นทายาทไม่เป็น การสืบทอดต่อความเป็นเศรษฐี กลับยากยิ่งกว่า กรณีศึกษาในคาถาธรรมบท ๕ เรื่อง ที่มีทั้งประสบความสำเร็จ และล้มเหลวในชีวิต ภาคผนวก เป็นตารางสรุปสาระแบบย่อของคาถาธรรมบททั้งหมด จำนวน ๓๐๒ เรื่อง
อ่าน 2505 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 09 มี.ค. 2559
วัยใส ใจใส (ฉบับ 2 ภาษา)
เราจะสอนธรรมะกับเด็กๆหรือ ลูก หลานอย่างไร? เมื่อเห็นเด็กๆ รุมทำร้ายสัตว์, เมื่อเห็นเด็กๆ แกล้งทรมานสัตว์ เมื่อเห็นเด็กๆ แย่งกันใส่บาตรกับพระเพียงรูปเดียว เมื่อเด็กต้องตกอยู่ในที่เสี่ยงภัยตามลำพัง เมื่อเด็กมีพ่อแม่ที่ไม่เชื่อเรื่องบุญและบาป, เมื่อเด็กมีเพื่อนต่างลัทธิความเชื่อ ธรรมะสอนเด็ก ให้รักบุญ กลัวบาป ผ่านคาถาธรรมบท ๖เรื่อง เป็นเรื่องสั้น อ่านง่ายๆ มีภาพประกอบ
อ่าน 2320 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2559
สร้างเมื่อ 10 ก.พ. 2559
ความใสในความรัก
ผู้ใดมีสิ่งที่รัก ผู้นั้นก็มีทุกข์, เมื่อมีทุกข์เกิดขึ้น บางคนก็สามารถหาทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง, บางคนต้องการคำแนะนำ จากผู้ชี้หนทางสว่าง ประสบการณ์การสอนธรรมะในต่างแดนของพระอาจารย์ท่านหนึ่ง, โครงเรื่องจากชีวิตจริง. เราจะสามารถค้นหาสาเหตุ และหาวิธีการแก้ได้ ต่อเมื่อเรามีใจใส มีธรรมะอยู่ในใจ พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความสงบนิ่ง
อ่าน 1889 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 23 ธ.ค. 2558
ดุสิตบุรี (ฉบับ ๒ ภาษา) Tusita Realm
รวมกรณีศึกษาในคาถาธรรมบท ๗ เรื่องที่ละโลกแล้วไปสวรรค์ชั้นดุสิต เป็นพระ ๑ เรื่อง อุบาสก ๓ เรื่อง อุบาสิกา ๓ เรื่อง ภาคผนวก เป็นการบรรยายเรื่องราวของสวรรค์ชั้นดุสิตโดยตรง คำวิจารณ์จากผู้อ่าน : ได้อ่านดุสิตบุรีแล้วค่ะ สุดยอดขอบอก ค้นคว้าและสรุปเพิ่มเติมได้ดีมากๆๆค่ะ อนุโมทนาบุญในความมุ่งมั่นตั้งใจผลิตหนังสือธรรมะดีๆให้พวกเราอ่านค่ะ
อ่าน 2606 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2558
สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2558
ทานบารมี สูตรลัดแห่งความสุข
สูตรลัดแห่งความสุขอันเกิดจากการทำทาน ๓ ชุด รวมพระสูตรเกี่ยวกับการทำทาน สั้นบ้างยาวบ้าง ๑๐ พระสูตร ภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมบทสรุปและข้อคิดที่จะพลิกชีวิตของท่านให้มีความสุข ทั้งในภพนี้และภพหน้า
อ่าน 4887 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2557
สร้างเมื่อ 20 ส.ค. 2557
ภพนี้ ภพหน้า ฉบับเติมเต็ม
เนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงเดิม แต่เพิ่มเติมเนื้อหา การค้นคว้า เรื่องหลักการเวียนว่ายตายเกิด ในสมัยปัจจุบัน ที่น่าสนใจ
อ่าน 5366 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 10 มิ.ย. 2557
ปัญญาบารมี หนทางสร้างปัญญา
นำเสนอธรรมะดั้งเดิมด้วยมุมมองใหม่ๆ อ่านได้สบายๆ ทุกเพศทุกวัย
อ่าน 4608 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2556
สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2557
เล่าเรื่องเศรษฐี คาถาธรรมบทฉบับพิเศษ
คัดเลือกมารวมในเล่มนี้ มีเพียง ๕ เรื่อง, เป็นเรื่องเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ ๑ เรื่อง, เศรษฐีใจบุญและเศรษฐีที่มีสมบัติตักไม่พร่อง จำนวน ๔ เรื่อง
อ่าน 3902 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2556
สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2557
บันทึกอุุปัฏฐาก
สำหรับ "Log Book-อุปัฏฐาก" เล่นนี้ เป็นหนังสือ เล่มแรกในโครงการหนังสือส่วนตัวของผู้เขียน "โค๊ก อลงกรณ์ สถาปิตานนท์" อดีตนักเรียนเดินเรือ เป็นบันทึกในช่วงที่ได้ร่วมงานในทีมอุปัฏฐากดูแลหลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
อ่าน 1866 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 30 ม.ค. 2557
Bookmark and Share  
   ค้นหา หนังสือธรรมะ    

หมวดหมู่