ธรรมะกับการศึกษา

   หนังสือธรรมะ >

หนังสือมงคลชีวิต บัณฑิตน้อย ฉบับประถม
หนังสือมงคลชีวิต บัณฑิตน้อย ฉบับประถม
อ่าน 2685 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2556
สร้างเมื่อ 19 มี.ค. 2558
ผู้พิทักษ์ห้องนอน
นิทานเรื่อง "ผู้พิทักษ์ห้องนอน" เป็นเรื่องของการทำความดีผ่านห้องนอน ซึ่งปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสมาธิ อันเป็นองค์ธรรมในมรรคมีองค์ 8 โดยมีสาระหลักคือ การคิดดี พูดดี ทำดี ไม่เกิดอารมณ์ร้อนตามสิ่งยั่วยุ ทำจิตใจให้สงบก่อนเข้านอนและตอนตื่นนอนด้วยการปฏิบัติธรรม รู้จักการดูแลห้องนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
อ่าน 4717 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 02 ก.ย. 2557
พ่อมดน้อยป่วนห้องเรียน
นิทานเรื่อง “พ่อมดน้อยป่วนห้องเรียน” เป็นเรื่องของการทำความดีผ่านห้องเรียน ซึ่งปลูกฝังเรื่อง สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพถูก) และสัมมาวายามะ (พยายามถูก) อันเป็นองค์ธรรมในมรรคมีองค์ 8 โดยมีพฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติคือ การตรงต่อเวลา จัดตารางเรียน จัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เคารพในบุคคลและสถานที่
อ่าน 4252 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 02 ก.ย. 2557
แม่ครัวคนใหม่
นิทานเรื่อง “แม่ครัวรุ่นใหม่” เป็นเรื่องของการทำความดีผ่านห้องอาหาร ซึ่งปลูกฝัง ซึ่งปลูกฝังเรื่องสัมมาวาจา(พูดถูก) สัมมากัมมันตะ(ทำถูก) อันเป็นองค์ธรรมในมรรคมีองค์ 8 โดยมีสาระหลักคือการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวพูดจาดีต่อกัน และการตรงต่อเวลา รวมถึงมารยาท ความเอื้อเฟื้อในการรับประทานอาหาร
อ่าน 4191 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 02 ก.ย. 2557
ชุดวิเศษข้ามมิติ
สำหรับนิทานเรื่อง “ชุดวิเศษข้ามมิติ” เป็นเรื่องของการทำความดีผ่านห้องแต่งตัว ซึ่งปลูกฝังเรื่อง สัมมาสติ (ระลึกถูก) อันเป็นองค์ธรรมในมรรคมีองค์ 8 โดยมีสาระหลักคือ รู้จักระงับความอยาก ไม่ลุ่มหลงตามแฟชั่นจนขาดสติ แต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ จัดตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อย
อ่าน 3043 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 02 ก.ย. 2557
อัศวินจิ๋ว ผจญภัยในร่างกาย
สำหรับนิทานเรื่อง “อัศวินจิ๋วผจญภัยในร่างกาย” เป็นเรื่องของการทำความดีผ่านห้องน้ำ ซึ่งปลูกฝัง เรื่อง สัมมาสังกัปปะ (คิดถูก) อันเป็นองค์ธรรมในมรรคมีองค์ 8
อ่าน 2708 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 02 ก.ย. 2557
Bookmark and Share  
   ค้นหา หนังสือธรรมะ    

หมวดหมู่