พระธรรมเทศนา คำสอน

   หนังสือธรรมะ >

หนังสือสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทบทวนโอวาทเรื่องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อ่าน 6534 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2560
สร้างเมื่อ 06 ก.พ. 2560
“ยิ่งยากต้องยิ่งง่าย” เล่ม ๑
“ยิ่งยากต้องยิ่งง่าย” เล่ม ๑ (สรุปโอวาทประจำวัน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมสรุปโอวาทประจำวันของคุณครูไม่ใหญ่ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโอวาทอันทรงคุณค่าที่จะทำให้ผู้อ่านทุกท่านได้ซาบซึ้งและทบทวนถึงเรื่องราวงานบุญต่างๆ ที่คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตากล่าวไว้ในแต่ละช่วงอย่างต่อเนื่อง
อ่าน 2365 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2558
สร้างเมื่อ 29 ธ.ค. 2558
ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ (ฉบับท่องจำ)
ในบรรดาสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ศีลถือเป็นสิกขาบทแรกที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต เพราะศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์ดีแล้ว จักเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริต จิตจะร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่าหยั่งลงมหาสมุทร คือ พระนิพพาน พระปาฏิโมกข์ ถือเป็นศีลของพระภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากรูปใดย่อหย่อน ในพระปาฏิโมกข์ ก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมจากมรรคผลนิพพานได้และหากรูปใดปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ย่อมหวังได้ว่าผู้นั้นจักเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ และบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด
อ่าน 3189 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2558
สร้างเมื่อ 29 ธ.ค. 2558
ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม 1
ร่าเริง บันเทิงใจด้วยสมโมทนียกถา เล่ม 1 จัดพิมพ์ครั้งแรก 10,000 เล่ม ออกเผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ได้จัดถวายพระสังฆาธิการ และพระภิกษุในโครงการสัมมานาพระกัลยาณมิตร หลักสูตรการเผยแผ่อย่างเป็นระบบ ณ วัดพระธรรมกาย และจัดมอบให้พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ที่ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะ
อ่าน 7448 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 01 ก.ย. 2558
“อ๊อกถ่อกว่า เหน่อเกอสิยา“ ต้องเปิดอ่าน ถึงจะรู้
“อ๊อกถ่อกว่า เหน่อเกอสิยา“ ต้องเปิดอ่าน ถึงจะรู้ “คำตอบที่เขียนส่งกันมาจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และคนรุ่นใหม่ที่จะมากันในภายหลัง กระดาษที่เขียนมาทุกใบต้องเก็บรักษาเอาไว้ให้ดี เพราะในทุกๆ คำถามจะทำให้เกิดการตื่นตัว เพื่อจะได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ถ้าใครให้ความสำคัญกับคำถามทุกคำถามของหลวงพ่อ คอยดูนะ เดี๋ยวธรรมะจะดี ลูกๆ ไปออกกำลังกายกันนะ เลือดลมจะได้เดินได้สะดวก เพราะเราต้องอาศัยกายหยาบเพื่อรองรับความละเอียดของใจ” คุณครูไม่ใหญ่
อ่าน 1942 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2558
สร้างเมื่อ 19 มิ.ย. 2558
ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด เล่ม 2
“ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด เล่ม ๒” เป็นหนังสือรวมโอวาทของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่คณะผู้จัดทำคัดสรรมาเป็นพิเศษ เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่านที่ต้องการแสวงหาที่พึ่งภายใน ให้มีความเพียรพยายามอย่างถูกวิธีในการประพฤติปฏิบัติธรรม ในเล่ม ๒ นี้ มีการแปลโอวาทอันทรงคุณค่าเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ของกลุ่มผู้อ่านชาวต่างชาติ สำหรับภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ เป็นภาพวาดสีน้ำของศูนย์สาขาในต่างประเทศของวัด พระธรรมกาย ที่จิตรกรบรรจงวาดอย่างสวยงามและประณีตเพื่อสร้างสุนทรียภาพทางใจยามเปิดอ่าน ซึ่งจะช่วยให้จิตใจอ่อนโยนและเบิกบานเหมาะแก่การเข้าถึงธรรม
อ่าน 1872 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2558
สร้างเมื่อ 19 มิ.ย. 2558
ยิ่งหยุด...ยิ่งเร็ว...ยิ่งง่ายมาก เล่ม 1
หนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมขึ้นมา มีชื่อว่า ยิ่งหยุด...ยิ่งเร็ว...ยิ่งง่ายมาก เล่ม ๑ โดยทางทีมงานได้น้อมนำโอวาทที่พระเดชพระคุณพร ะเทพญาณมหามุนี ได้ให้ไว้แก่ลูก ๆ ที่รักในการปฏิบัติธรรม มารวบรวมและเรียบเรียงแบบกระชับสั้น ๆ เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านอ่านแล้วเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม อีกทั้งทางทีมงานยังตั้งใจแปลโอวาทเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นสากลและเผยแผ่ออกไปทั่วโลก นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังมีภาพประกอบเป็นภาพวา ดสีน้ำที่สวยงามหลากหลายรูปแบบ เช่นภาพดอกไม้ ภาพต้นไม้ หรือภาพของสัตว์ที่น่ารัก เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านอ่านแล้วมีใจที่สบาย เบิกบาน มีความสุข อยากที่จะนั่งหลับตาทำสมาธิ กลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
อ่าน 1756 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2556
สร้างเมื่อ 19 มิ.ย. 2558
ผ้าสีสุดท้าย
ในวาระอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย วันวิสาขบูชาที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
อ่าน 2502 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2557
สร้างเมื่อ 20 พ.ค. 2557
คำไม่เล็ก ของคุณครูไม่ใหญ่
คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ เป็นหนังสือที่แนะนำศิลปะการใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ ที่เป็นไปเพื่อการฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า และมีกำไรสูงสุด
อ่าน 5230 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2557
สร้างเมื่อ 19 เม.ย. 2557
สุนทรพ่อ
ใจพ่อ...ไม่เคยห่าง อยู่ใกล้หรือไกล เหมือนใกล้ ลูกเอ๋ย อยู่กลางจำไว้ อยู่ไกลเหมือนใกล้ พ่อเอย
อ่าน 3709 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 30 ม.ค. 2557
Bookmark and Share  
   ค้นหา หนังสือธรรมะ    

หมวดหมู่