พุทธประวัติ

   หนังสือธรรมะ > ประวัติบุคคล

พุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมี่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ปรารถนาที่จะตรัสรด้วยพระองค์เองและสั่งสอนสัตว์โลกให้บรรลุธรรมตามจึงตั้งใจสร้างบารมีโดยการสละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต นับครั้งไม่ถ้วน นานถึง ๒๐ อสงไขยแสนมหากัป จนบารมเต็มเปี่ยมจึงไปเกิดเป็นผู้ปกครองสวรรคชั้นดุสิตชื่อ “ท้าวสันดุสิต” เมี่อถึงเวลาอันควร เทวดาและพรหมทั้งปวงได้ทูลอัญเชิญให้มาเกิดในโลกมนุษย์
อ่าน 13536 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2551
สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2555
ทศชาติชาดก
ทศชาติชาดก พระชาติแห่งการบำเพ็ญบารมี 10 ทัศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อ่าน 6893 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2555
Bookmark and Share  
   ค้นหา หนังสือธรรมะ    

หมวดหมู่