หนังสือธรรมะ

   หนังสือธรรมะ >

หมวดหมู่ย่อย
      - ความรู้เกี่ยวกับธรรมกาย
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ เรียบเรียงโดย ดร.กิจชัย เอื้อเกษม สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2557
อ่าน 1876 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2557
สร้างเมื่อ 18 ก.ค. 2557
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ
“ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา, ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม, วักกลิ เป็นความจริง บุคคลเห็นธรรมก็ย่อมเห็นเรา บุคคลเห็นเรา ก็ย่อมเห็นธรรม”
อ่าน 3297 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2557
สร้างเมื่อ 18 ก.ค. 2557
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับประชาชน
พระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น อกาลิโก ทรงพระคุณโดยไม่จำกัดกาลเวลา นำพาเวไนยสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานในวัฏฏะและเข้าถึงสันติสุขอันไพบูลย์ได้อย่างแท้จริง
อ่าน 3814 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2557
สร้างเมื่อ 26 เม.ย. 2557
Bookmark and Share  
   ค้นหา หนังสือธรรมะ    

หมวดหมู่