หลวงพ่อตอบปัญหา

   หนังสือธรรมะ > พระธรรมเทศนา คำสอน

บ้าน-วัด-โรงเรียน ต้นแบบฟื้นฟูศีลธรรมโลก
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมดำเนินงานเพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักด้านศีลธรรมให้แก่งานด้านการศึกษาของชาติ เพราะมีแนวคิดว่าการศึกษาควรเป็นไปเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดี
อ่าน 3809 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2555
ห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย
พระภาวนาวิริยะคุณ ใช้เวลาตลอดชีวิตของท่านค้นคว้าหาสนามสร้างนิสัยดีๆ เพื่อสร้างคนดีที่โลกต้องการ
อ่าน 5194 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 12 มิ.ย. 2555
หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง การครองคน ครองงาน
อย่าไปหาตัวใครทำผิด แต่ให้ไปหาความผิดคืออะไร เรามาช่วยกันหาความผิดแล้วช่วยกันแก้ไขโดยเริ่มจากความบกพร่องของตัวเอง ให้ตั้งความปรารถนาดี ซึ่งกันและกันเอาไว้
อ่าน 3482 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 12 มิ.ย. 2555
หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง การครองเรือน
ถ้าเด็กได้รับสิ่งที่ดีก่อน เด็กก็จะมีโอกาสทำความดให้ยิ่งๆขึ้นไป และมีฐานทำความดีไว้ต่อต้าน ความชั่วที่เข้ามาภายหลัง
อ่าน 3489 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 12 มิ.ย. 2555
หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง การครองตน
๑. เป้าหมายชีวิตบนดิน คือเป้าหมายในชาติปัจจุบัน ๒.เป้าหมายชีวิตบนฟ้า คือเป้าหมายในชาติหน้า ๓.เป้าหมายชีวิตเหนือฟ้าขึ้นไป คือการเข้านิพพาน
อ่าน 2747 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 12 มิ.ย. 2555
หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ศาสนา-วัฒนธรรม-ประเพณี
ฝากบอกต่อๆ กันไปด้วย จะทำบุญอะไรก็ตามที ขอให้เป็นบุญล้วนๆ อย่าให้เป็นบุญปนบาปเลย มันจะแหนงใจตนเองข้ามภพข้ามชาติไป
อ่าน 2261 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 12 มิ.ย. 2555
หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง นรก-สวรรค์-ชีวิตหลังความตาย
การตกนรก หรือขึ้นสวรรค์ เขาตัดสินกันด้วยบุญหรือบาปที่ตัวเรากระทำ ชีวิตหลังความตายหมดโอกาสในการที่จะสร้างคุณงามความดี
อ่าน 3282 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 12 มิ.ย. 2555
หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง กฎแห่งกรรม
พระอริยเจ้าน่ะ ท่านเป็นผู้มีคุณใหญ่ มีความดีมาก ส่วนคนทั่วไปเป็นผู้มีคุณน้อย มีความดีน้อย ถ้าเราไปทำผิดคิดร้ายต่อพระอริยเจ้า ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามที่เถอะ ผลกรรมนั้นหนักนัก
อ่าน 2510 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 12 มิ.ย. 2555
หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ภาวนา-จิต
เมื่อใดก็ตาม เมื่อเราขจัดความเจ้าอารมณ์ออกไปจากใจได้เมื่อนั้นความดีงามต่างๆ ก็จะปรากฏแก่เรา แม้นั่งสมาธิก็ประสบผลสำเร็จโดยง่าย
อ่าน 2498 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 12 มิ.ย. 2555
หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ศีล-วินัย
ศีลไม่ว่าข้อใดถ้าผิดเป็นประจำ ก็ยากที่จะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้แม้ผิดเพียงข้อเดียวเป็นประจำ เช่นฆ่าสัตว์ทุกวัน ก็ไม่มีทางเข้าถึงพระธรรมกายได้
อ่าน 2605 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 12 มิ.ย. 2555
Bookmark and Share  
   ค้นหา หนังสือธรรมะ    

หมวดหมู่