GL เป้าหมายชีวิต

   หนังสือธรรมะ > หนังสือประกอบการเรียน DOU

GL 305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์
วิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องเส้นทางการสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ของมหาปูชนียาจารย์ทั้ง 2 คือ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
อ่าน 3722 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2549
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2555
GL 204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วิชาศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องเส้นทางการสร้างบารมีของบุคคลผู้มีปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ
อ่าน 3818 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2549
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2555
GL 203 กฎแห่งกรรม
วิชากฎแห่งกรรม มุ่งให้นักศึกษามีความรุ้และคามเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมในฐานะเป็นหลักคำสอนสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นหลักเกณฑ์ เป็นแม่บทกำหนดทิศทางการดำเนินชีวิต
อ่าน 4307 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2549
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2555
GL 102 ปรโลกวิทยา
วิชา ปรโลกวิทยามุ่งให้นักศึกษามีความรู้เรื่องปรโลกในพระพุทธศาสนา อันเป็นที่สถิตของชีวิตหลังความตาย
อ่าน 4568 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2550
สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2555
GL 101 จักรวาลวิทยา
วิชา จักรวาลวิทยามุ่งให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกัลจักวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา
อ่าน 6972 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2548
สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2555
Bookmark and Share  
   ค้นหา หนังสือธรรมะ    

หมวดหมู่